Now Playing Tracks

"Nếu ngay từ đầu, khi hoàn toàn chưa biết gì về đối phương, mà đã cảm thấy người ấy gắn bó với mình, tôi nghĩ đó là nhân duyên. Cảm xúc đặc biệt trong giây phút ấy, bản thân nó đã là một món quà vô giá của Thượng Đế mà không phải ai cũng có cơ hội được nếm trải."

X

Download PhapSu App cho điện thoại Android

Di động của bạn sử dụng Android OS? Hãy vào PlayStore và tìm từ khóa "PhapSu Blog"

Link đến Play Store » Tải file APK trực tiếp »